Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?

STEG 1. Gå till www.goldcar.es och logga in med din användare på Club Goldcar. Klicka på "Club Goldcar".

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?

STEG 2. Klicka på “Lösa in poäng”.

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (2)

STEG 3. Du kan lösa in dina poäng mot Amazon rabatter på 3€ och 5€. Tillvägagångssättet är detsamma för båda rabatterna. Här ger vi dig ett exempel på hur man löser in rabatten på 3€. Klicka på “Lösa in poäng”.

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (3)

STEG 4. För att bekräfta inlösningen av poängen, klicka på "Lösa in" och sedan på "Fortsätt".

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (4)

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (5)

STEG 5. Dina poäng har nu lösts in. Du kommer att få ett email som det här, där du kan se din rabattkod.

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (6)


HUR ANVÄNDER JAG KODEN PÅ AMAZON?

STEG 1. Gå in på: www.amazon.es

STEG 2. Välj det du vill köpa och påbörja köpprocessen.

STEG 3. När du kommer till “BETALA”, ange koden som vi skickat till dig via email och klicka på “Verkställ”.

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (7)

STEG 4. Försäkra dig om att den här rutan är markerad. Rabatten har nu dragits av från priset på den produkt som du önskar köpa. Du kan nu fortsätta med köpprocessen.

Hur löser jag in poäng för rabatter på Amazon?   (8)

Har denna information hjälpt dig?