Πολιτική απορρήτου

 1. Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικών επικοινωνιών


  Για τους σκοπούς των διατάξεων που ορίζονται στο Οργανικό Καταστατικό 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, το οποίο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και στο νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κοινωνία των Πληροφοριών και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και άλλους εφαρμοστέους κανονισμούς, η GOLDCAR SPAIN, S.L., (στο εξής θα αναφέρεται ως Goldcar) δια του παρόντος ενημερώνει τους χρήστες για την ύπαρξη αρχείου υπολογιστή που περιέχει προσωπικά δεδομένα. Το εν λόγω αρχείο δημιουργήθηκε από την Goldcar, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει, και χρησιμοποιείται για την συντήρηση και τη διεκπεραίωση των συμβατικών σχέσεων με τους χρήστες, καθώς και για εργασίες που αφορούν την πληροφόρηση και το μάρκετινγκ για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση εμπορικών επικοινωνιών μέσω e-mail ή ισοδύναμων μέσων, η αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου συνεπάγεται ότι οι χρήστες αποδέχονται ρητά την αποστολή διαφημιστικού υλικού με τα εν λόγω μέσα. 

  Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικές και η άρνηση παροχής των εν λόγω απαντήσεων θα αποτρέπει την παροχή της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρέχεται στους χρήστες στον ιστότοπο της Goldcar. 

  Επιπλέον, η Goldcar δια του παρόντος σάς ενημερώνει για τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και ένσταση με υποβολή γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση EUROPA RENT A CAR S.L., Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante. Η Goldcar δια του παρόντος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα και να τα αποθηκεύει και να υιοθετεί τα μέτρα που απαιτούνται προς αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης, απώλειας, επεξεργασίας ή προσπέλασής τους πάντα σύμφωνα με την εκάστοτε εξέλιξη της τεχνολογίας. 

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παροχή της υπηρεσίας, η Goldcar ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους. Ακολούθως, σας ενημερώνουμε δια του παρόντος ότι η Goldcar λειτουργεί μέσω του συστήματος Goldcar, όπου οι χρήστες αποδέχονται ρητά τη μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία περιέχονται στο προαναφερθέν αρχείο, στις εταιρείες του ομίλου για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής καλύτερης εξυπηρέτησης σε αυτούς. 

  Αν η κράτηση δεν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, η Goldcar θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρηστές ρητά για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων με οποιοδήποτε μέσο, όπως μεταξύ άλλων το e-mail ή άλλο αντίστοιχο μέσο, εκτός εάν η εν λόγω συγκατάθεση ανακληθεί, στην οποία περίπτωση τα παραμένοντα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί, θα διαγράφονται από το αρχείο επειδή δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο είχαν συλλεχθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

  Παρ' όλα τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Goldcar παρέχει διάφορες υπηρεσίες στον ιστότοπό της, οι χρήστες θα πρέπει, επίσης, να διαβάζουν προσεχτικά τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να είναι πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων τους σε περίπτωση που οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις περιέχουν διατάξεις που διαφέρουν από αυτούς που ορίζονται εδώ. 
   
 2. Τι άλλα δεδομένα συλλέγει η Goldcar;


  Διεύθυνση IP: Η Goldcar συλλέγει τη διεύθυνση IP όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες ταυτοποιούν μόνο τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ (ISP) του χρήστη και δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για τον ίδιο τον χρήστη. Η Goldcar χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσει καλύτερα από πού προέρχονται οι επισκέπτες του ιστοτόπου της. 

  Cookies: Ο ιστότοπος της Goldcar χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι κρυπτογραφημένα αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στον υπολογιστή του χρήστη. 

  Τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του ιστοτόπου και των προσφορών ώστε να αντιστοιχούν στις ανάγκες του χρήστη και να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησής του όσο βρίσκεται στο Goldcar.es. 

  Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι ιστότοποι που επισκέπτεται περισσότερο ο χρήστης και έτσι να βελτιωθούν τα περιεχόμενά τους και να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντά του και να απλουστευθεί η πρόσβαση.

  Ο τύπος των cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι γνωστά ως cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies. 

  Τα cookies περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά αρχεία που διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης φεύγει από τον ιστότοπο Goldcar.es. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό δίσκο του χρήστη μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο τον χρήστη. 

  Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν τις επισκέψεις του χρήστη σε άλλους ιστοτόπους, ή για να αποκτήσουμε προσωπικά στοιχεία του χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα παρέχουν οικειοθελώς οι χρήστες καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους με την Goldcar. 

  Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας, τις εγκατεστημένες εφαρμογές ή τυχόν αυτόματα αρχεία που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί σε αυτόν. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία των cookies εάν διαλέξουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αν οι χρήστες απενεργοποιήσουν τη χρήση των cookies, η περιήγηση μπορεί να γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως.
 3. Πώς προστατεύει η Goldcar τα δεδομένα σας;


  Αν χρειάζεται κάποιο επίπεδο ασφάλειας για την προστασία πληροφοριών όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, η Goldcar χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
 4. Διαδικτυακές έρευνες


  Όταν οι χρήστες συμμετέχουν σε διαδικτυακές έρευνες, ίσως χρειαστεί να δώσουν κάποια προσωπικά στοιχεία π.χ. δημογραφικά δεδομένα όπως ηλικία ή/και κλίμακα εισοδήματος. Οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν αν θα δώσουν τα εν λόγω στοιχεία ή όχι. Τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση των προδιαγραφών και των χρήσεων του ιστοτόπου της Goldcar και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο.