Finns det något som inte är inkluderat i den tilläggsförsäkring som Goldcar erbjuder?

Tilläggsförsäkringen täcker inte följande tjänster:

  • Skador i bilens interiör
  • Specialrengöring (om bilen är mycket smutsig invändig när den återlämnas)
  • Kostnader för hantering av böter som behöriga myndigheter kan utdöma under hyresperioden
  • Kostnader som är förenade med felaktig tankning eller att bränslet tar slut
  • Räddning i områden som inte är asfalterade
  • Byte av hjul om punktering inträffar
  • Skador till följd av oaktsam handling: https://www.goldcar.es/se/incidencias/

Har denna information hjälpt dig?

Vi beklagar att informationen inte har hjälpt dig. Om du vill kan du öppna en incident för att hjälpa oss att göra den bättre.

Öppna incident