​Vilket är beloppet för deponeringsavgiften och vad är den till för?

Deponeringsavgiften tas ut för att täcka för extra kostnader som kan uppstå (extra körsträcka, timmar eller dagar som hyresperioden förlängs, avgift för one way, bränsle som fattas vid återlämningen...)

Beloppet för deponeringsavgiften kan låsas (på kreditkort) eller dras som betalning (på betalkort) och varierar beroende på kontoret där fordonet hämtas ut. För att se dessa skillnader kan du gå till vår sida för regler och villkor.

Om deponeringsavgiften låses med ett kreditkort, kommer tiden som beloppet är låst att bero på din bank (normalt brukar det vara 10 dagar, med det kan ta upp till 30 dagar efter hyresperiodens början).

Om deponeringsavgiften betalas med ett betalkort är maxtiden för återbetalning 15 dagar (från det datum då fordonet återlämnades), fast i de flesta fall görs återbetalningen inom mindre än 10 dagar .

Om du inte vill att vi låser ett belopp (kreditkort) eller drar ett belopp (betalkort) för deponeringsavgiften, kan du boka får försäkringstäckning super relax.

Har denna information hjälpt dig?