Vad vi accepterar körkort?

Vi informerar om Goldcars godkännande av körkort:

  • Nationell kund:

Kunder som är medborgare i det land där uthämtningen sker behöver bara ett körkort från deras land. (exempel: en italiensk medborgare som hyr i Italien).

  • Européer i den europeiska unionen:

Kunder från länder inom EU för uthämtning i EU, behöver körkortet från deras land bara om det är skrivet med det romerska alfabetet. Ett internationellt körkort tillsammans med körkortet från deras land godkänns också om det inte är skrivet med det romerska alfabetet.

  • För kunder från följande länder godkänns också körkortet från deras land om det är skrivet med det romerska alfabetet:

International Convention of Vienna 1968 and Geneva 1949

Vad vi accepterar körkort?

Alla körkort SKA uppfylla följande krav:

a) Alltid vara skrivet med romerska alfabetet med eller utan annat alfabet.

b) Att det på framsidan av körkortet står “Körkort” på landets språk.

c) Namn, födelsedatum och födelseort; datum för utfärdande och giltighetstid; namn eller sigill från den utfärdande myndigheten; körkortsnummer; foto av föraren; förarens namnteckning; fordonskategorier som är tillåtna att köra.

d) Kategorierna som nämns ovan ska anges i ett piktogram som i följande exempel. I synnerhet måste vi se till att kategori B som behövs för att köra våra fordon finns med på piktogrammet:

Vad vi accepterar körkort? (2)

Exempel på några körkort som vi kan godkänna om de är utfärdade med båda alfabetets bokstäver (romerska och lokala):

Vad vi accepterar körkort? (3)

Om en kund inte uppfyller kraven och punkterna som nämns ovan, kommer ett internationellt körkort att krävas för att hyra ett fordon med Goldcar.

Det är dock alltid resenärens ansvar att se till att de har korrekt dokumentation i varje enskilt fall.

Har denna information hjälpt dig?