During My Car rental
During My Car rental tillbaka till listan

Hur ska jag agera i händelse av en olycka? SOS

  • Om du, någon av dina medföljare och/eller någon i det andra fordonet har skadats och/eller behöver sjukvård ring genast nödtelefonnumret 112 för att få den hjälp som krävs på platsen där ni befinner er.
  • Var mycket försiktig när fordonet lämnas och och markera området väl. I bagageutrymmet finner du nödvändig säkerhetsutrustning.
  • Om det inte finns några skadade, eller när dessa har tagits om hand, samla in all relativ information för incidenten. I handskfacket finner en modell av skadeanmälan (Declaración amistosa de accidentes).
  • Inom maximalt 48 timmar måste du lämna in dokumentationen på närmaste Goldcar kontor.
  • Om fordonet kan köras bör du köra till närmaste Goldcar kontor och lämna in den relevanta dokumentationen rörande händelsen. På kontoret kommer man att ge ett ersättningsfordon, om detta krävs.
  • Om fordonet inte kan köras, kontakta avdelningen för vägassistans (på det telefonnummer som anges i punkt 1). Uppge ditt kontraktsnummer eller fordonets registreringsnummer och den exakta platsen där fordonet befinner sig.

Har denna information hjälpt dig?