Drop Off and back home
Drop Off and back home tillbaka till listan

Hur lång tid tar det innan självrisken låses upp?

Upplåsningen görs automatiskt efter att fordonet har återlämnats och återbetalningen av beloppet till ditt kort beror på banken, normalt brukar det ta mellan 15 och 20 dagar. Det beror också på de rutiner som banken ifråga följer för låsta belopp. Kom ihåg att detta belopp alltid låses upp på det bakkonto som är kopplat till kreditkortet med där beloppet låstes.

Har denna information hjälpt dig?