Hur kan jag kontrollera att det belopp som jag har betalat eller har fått tillbaka för bränslet är korrekt?

Så här räknar vi ut beloppet som ska återbetalas för eventuellt oanvänt bränsle i bränsletanken på din bil:

  • Bränslesystemet består av två delar: priset för bränsletanken + serviceavgifter.
  • Priserna varierar beroende på destinationen, fordonet, bränsletypen och bränslepriset; den senaste versionen finner du här: www.goldcar.es/sdr.
  • Återbetalningen av oanvänt bränsle görs efter det pris som du betalade för bränsletanken, detta eftersom avgifterna som är kopplade till denna service inte återbetalas.
  • Om du betalar med kreditkort kommer beloppet för bränslet att låsas på kortet, avgifterna för service och logistikavgifter, och platsavgifter (i förekommande fall), kommer att debiteras separat på kortet. När du återlämnar fordonet, kommer man att ta betalt för det bränsle som har använts och det resterande beloppet låses upp. Om fordonet återlämnas med full bränsletank, kommer det låsta beloppet för bränsletanken att låsas upp direkt.
  • Om du betalar med betalkort, betalar du för bränsletaken och service- och platsavgifterna när du hämtar ut fordonet. När fordonet återlämnas, kommer Goldcar att verifierar antalet liter av bränslet som inte har utnyttjats och beloppet för detta kommer att återbetalas automatiskt. Serviceavgifterna som inte är återbetalningsbara motsvarar ett paket av förmåner som är kopplade till detta bokningssystem: snabb återlämning, det faktum att man inte är skyldig att tanka bilen före återlämning etc. Kom ihåg att återbetalningen kommer att göras till samma bankkort som du betalade Flex Fuel med när du hämtade ut fordonet.
  • Beloppet räknas ut baserat på åttondelar. Om du med bränslesystemet till exempel betalade 100 € för själva bränslet, motsvarar denna mängd 8/8. Om bilen har halvfull bränsletank när den återlämnas, betyder det 4/8, beloppet som återbetalas är därmed 50 €. Om bränsletanken är full till 3/8, kommer återbetalning att vara 37,5 €.
  • Beräkningen görs av ett datasystem vid kontrollen av fordonet, för detta används en surfplatta. Normalt tar denna process para några timmar, från det att fordonet återlämnas tills pengarna återbetalas; ibland går det ännu snabbare.
  • Systemet gör återbetalningen automatiskt till det kort som kunden använde vid betalningen av tjänsten vid ankomsten, när fordonet hämtades ut.
  • Om du har tankat, eller tänker gör det innan fordonet återlämnas, spara kvittot från bensinmacken.
  • Om du tror att du inte har fått tillbaka rätt belopp, kontrollerar vi det så snabbt som möjligt, klicka här.

Har denna information hjälpt dig?