I have a reservation
I have a reservation tillbaka till listan

Hur hög är självrisken?

Självrisken beror på vilken fordonsklass du hyr.

  • Minimalt spärrat belopp (**) Från 950€ (beroende på fordonsklass)
  • Belopp som är kundens ansvar (*) Från 950€ (beroende på fordonsklass)

Lägsta spärrade belopp (**) är det belopp som spärras från kreditkortet när hyresperioden inleds.

Maximalt ansvar (*) är det maximala belopp som debiteras om fordonet skadas, förutom vid oaktsamhet.

Särskilda hyresvillkor

Har denna information hjälpt dig?

Vi beklagar att informationen inte har hjälpt dig. Om du vill kan du öppna en incident för att hjälpa oss att göra den bättre.

Öppna incident