Πριν από την ενοικίαση
Πριν από την ενοικίαση επιστροφή στην λίστα

Υπάρχει κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στην επιπρόσθετη κάλυψη που παρέχεται από την Goldcar;

Η επιπρόσθετη κάλυψη δεν καλύπτει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ζημίες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
  • Υπηρεσία ειδικού καθαρισμού (σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με υπερβολικό επίπεδο βρωμιάς στο εσωτερικό)
  • Έξοδα διαχείρισης των αρμοδίων αρχών για πρόστιμα θα μπορούσαν να επιβληθούν κατά την περίοδο ενοικίασης
  • Δαπάνες σχετικά με σφάλμα στον ανεφοδιασμό καυσίμων ή στην περίπτωση που μένετε από βενζίνη
  • Διάσωση από ζώνες μη ασφαλτοστρωμένες
  • Αλλαγή τροχών σε περίπτωση διάτρησης ελαστικών
  • Ζημίες σε περίπτωση διάπραξης αμέλειας

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;

Λυπόμαστε που δεν σας φάνηκε χρήσιμη η πληροφορία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανοίξετε δελτίο περιστατικού για να μας βοηθήσετε να την βελτιώσουμε.

Άνοιγμα περιστατικού