Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, θα μου δώσετε όχημα αντικατάστασης;

Αυτό ισχύει, εκτός αν η βλάβη / το ατύχημα είναι αποτέλεσμα αμέλειας από μέρους σας.

Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με τις περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψε η βλάβη / το ατύχημα, μπορεί να σας ζητηθεί εγγύηση στο γραφείο, η οποία θα επιστραφεί στο ακέραιο όταν έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε αμέλεια από μέρους σας.

Λάβετε υπόψη ότι η Goldcar δεν διαθέτει υπηρεσία παράδοσης στο σπίτι, οπότε το όχημα αντικατάστασης μπορεί να παραληφθεί μόνο στο πλησιέστερο γραφείο Goldcar.

Αν έχετε πάρει πρόσθετη ασφάλιση, η Goldcar θα στείλει ταξί για να σας μεταφέρει στο πλησιέστερο γραφείο (εκτός από περιπτώσεις αμέλειας εκ μέρους του πελάτη). Εάν δεν έχετε αγοράσει πρόσθετη ασφάλεια, πρέπει να πάτε στο γραφείο με δικό σας μέσο.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;