Πριν από την ενοικίαση
Πριν από την ενοικίαση επιστροφή στην λίστα

Τι είδη τιμών ενοικίασης μπορώ να επιλέξω;

Μπορείςναεπιλέξειςμίααπότιςακόλουθεςτιμές:

 • Τιμή Full-Full: Θαπαραλάβειςγεμάτορεζερβουάρκαιθαπρέπεινατοεπιστρέψειςγεμάτο. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνεται στο Σύστημα Κλασικής Επιστροφής (SDC). Είναι παρόμοιο με το κλασικό Lleno- Lleno (Πλήρες-Πλήρες). Όταν ο πελάτης φτάνει στο ταμείο, παίρνετε γεμάτο ρεζερβουάρ, το οποίο είναι πληρωτέο ως προκαταβολή; κατά την επιστροφή του οχήματος, πάντοτε με το ρεζερβουάρ γεμάτο, γίνεται η πλήρης επιστροφή της εν λόγω προκαταβολής.

  Η τιμή αυτής της εγγύησης είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.goldcar.es/gr/sdr/

  Εάν το αυτοκίνητο δεν επιστρέφεται με πλήρως γεμάτο το ρεζερβουάρ, θα χρεώνεται ένα πρόστιμο, όσο και ο αριθμός των λίτρων του καυσίμου που εναπομένει έως την συμπλήρωση του ρεζερβουάρ.
 • Τιμή Flex-fuel ή Smart: Θαμπορείςναπαραλάβειςτοόχημαμετορεζερβουάρβενζίνηςγεμάτοκαινατοεπιστρέψειςόπωςσεεξυπηρετείκαλύτερα. Αντίνακαταβάλειςποσόγιατιςδαπάνεςτοποθεσίας, καυσίμουκαιδιαχείρισης. Θαπραγματοποιείταιεπιστροφήχρημάτωνγιατοκαύσιμοπουδενέχεικαταναλωθείμετάτηνεπιστροφήτουαυτοκινήτου.
 • Τιμή Crazy Smart: σύστημακαυσίμου flex-fuel, θαμπορείςναπαραλάβειςτοόχημαμετορεζερβουάρβενζίνηςγεμάτοκαινατοεπιστρέψειςόπωςσεεξυπηρετείκαλύτερα. Αντίνακαταβάλειςποσόγιατιςδαπάνεςτοποθεσίας, καυσίμουκαιδιαχείρισης. Θαπραγματοποιείταιεπιστροφήχρημάτωνγιατοκαύσιμοπουδενέχεικαταναλωθείμετάτηνεπιστροφήτουαυτοκινήτου.
  Ητιμή Crazy Smart, προπληρώνεταικατάτηστιγμήτηςκράτησης, δενγίνονταιτροποποιήσειςούτεακυρώσεις.
 • Key‘n Go: Σουπαρέχεταιπροτιμώμενηπαραλαβήτωνκλειδιώντουοχήματόςσου. Θαμπορείςναπαραλαμβάνειςτοόχημααπόένααπότακαινοτόμαμηχανήματα Key ‘n Go καιναγλιτώνειςτιςπολλέςαναμονές. Επιπλέονπεριλαμβάνειασφάλειακατάπαντόςκινδύνουχωρίςσυμμετοχήκαισύστημακαυσίμου Full/Full.
 • Pack Unique: Περιλαμβάνει την εξπρές παραλαβή των κλειδιών από το γραφείο, εκτός από την κάλυψη Super Relax και το σύστημα καυσίμου Full/Full. Το σύνολό της κράτησης θα εξοφληθεί μέσω του ιστοτόπου.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;