Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε;

Οι άδειες οδήγησης που αποδεχόμαστε στην Goldcar:

  • Εγχώριος Πελάτης:

Οι πελάτες με υπηκοότητα της χώρας παραλαβής απλώς χρειάζονται την Άδεια Οδήγησης της χώρας τους (για παράδειγμα: ένας Ιταλός που νοικιάζει στην Ιταλία).

  • Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οι πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παραλαβή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται απλώς την Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον αυτή έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο.

Επίσης δεκτή γίνεται η διεθνής άδεια οδήγησης που συνοδεύεται από Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο.

  • Για τους πελάτες από τις ακόλουθες χώρες γίνεται επίσης δεκτή η Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο:

Διεθνής Σύμβαση Βιέννης 1968 και Γενεύης 1949

Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε;

Για όλες τις άδειες οδήγησης ΠΡΕΠΕΙ να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

a) Σε κάθε περίπτωση να έχουν εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο με ή χωρίς άλλο αλφάβητο.

b) Να αναγράφεται στην πρόσοψη της άδειας η ένδειξη “Άδεια Οδήγησης” στην εκάστοτε γλώσσα.

c) Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης - ημερομηνία έκδοσης και λήξης - επωνυμία ή σφραγίδα Υπηρεσίας Έκδοσης - αριθμός άδειας οδήγησης - φωτογραφία του οδηγού - υπογραφή του οδηγού - κατηγορίες οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η οδήγηση.

d) Οι προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά σε εικονόγραμμα όπως στο ακόλουθο παράδειγμα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι στο εικονόγραμμα αναγράφεται η κατηγορία B η οποία είναι απαραίτητη για την οδήγηση των δικών μας οχημάτων:

Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε; (2)

Παράδειγμα ορισμένων Αδειών Οδήγησης που μπορούμε να δεχτούμε και οι οποίες έχουν εκδοθεί σε διπλά αλφάβητα (λατινικό και εγχώριο):

Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε; (3)

Εάν κάποιος πελάτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, θα χρειάζεται διεθνή άδεια για την ενοικίαση οχήματος στην Goldcar.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα ευθύνη του ταξιδιώτη να διασφαλίζει τη διάθεση των εκάστοτε απαραίτητων εγγράφων.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;