Πριν από την ενοικίαση
Πριν από την ενοικίαση επιστροφή στην λίστα

What if the value of my voucher is more than the price of my new reservation?

If there's any credit remaining after using your voucher, it can be used towards future reservations until the credit balance reaches zero

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;

Λυπόμαστε που δεν σας φάνηκε χρήσιμη η πληροφορία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανοίξετε δελτίο περιστατικού για να μας βοηθήσετε να την βελτιώσουμε.

Άνοιγμα περιστατικού