Μου επιστρέφεται κάτι εάν παραδώσω το όχημα πριν από την ημερομηνία τερματισμού του συμβολαίου;

Όχι. Το συμβόλαιο επισημαίνει τον χρόνο διάρκειας της ενοικίασης. Εάν το όχημα επιστρέφεται νωρίτερα, δεν επιστρέφεται κανένα καταβληθέν ποσό για την υπηρεσία.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;