Πώς μπορώ να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με προσωπικά αντικείμενα που ξεχάσθηκαν μέσα στο όχημα; Απολεσθέντα αντικείμενα:

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;