Μπορείτε να μου κρατήσετε την εγγύηση με χρεωστική κάρτα;

Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια χρέωση στην τιμή της εγγύησης σε μία από τις χρεωστικές κάρτες που υποστηρίζονται για την συνήθη πληρωμή, νοουμένου ότι αυτή είναι στο όνομα του κατόχου του συμβολαίου. Κατά την επιστροφή του οχήματος, σε λίγες ημέρες, σας κάνουμε μια επιστροφή χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή είναι δυνατή στα δικά μας γραφεία στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά όχι στη Μάλτα και την Ιταλία.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;

Λυπόμαστε που δεν σας φάνηκε χρήσιμη η πληροφορία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανοίξετε δελτίο περιστατικού για να μας βοηθήσετε να την βελτιώσουμε.

Άνοιγμα περιστατικού