Υπάρχει τρόπος εξάλειψης της συμμετοχής;

Εάν, με την αγορά της κάλυψής μας Súper Relax όχι μόνο εξαλείφεται η αναγκαιότητα να αφήσετε μία συμμετοχή, αλλά και επιπλέον καλύπτεται για κλοπή, ζημίες στη λαμαρίνα, το χρώμα, τους τροχούς, τα λάστιχα, τα παράθυρα, το τμήμα κάτω από το αυτοκίνητο, τους καθρέπτες οπισθοπορείας, την απώλεια κλειδιών, υπηρεσίες ταξί ή γερανού σε περίπτωση ατυχήματος ή φόρτισης της μπαταρίας.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η πληροφορία;

Λυπόμαστε που δεν σας φάνηκε χρήσιμη η πληροφορία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανοίξετε δελτίο περιστατικού για να μας βοηθήσετε να την βελτιώσουμε.

Άνοιγμα περιστατικού