Hur fungerar fordonet?

När du väl är inne i fordonet finner du ett dokument som förklarar hur du ska gå till väga om den virtuella nyckeln inte fungerar.

De här modellerna av ClickNGo har systemet Start/Stop som stänger av motorn när man står still och startar den igen genom att trycka ner kopplingen eller lägga i ettans växel.

Har denna information hjälpt dig?