During My Car rental
During My Car rental terug naar lijst

Krijg ik bij schade of een ongeval een vervangwagen?

Ja, tenzij de schade/het ongeval het resultaat is van nalatigheid van uwentwegen.

Gelieve er rekening mee te houden dat afhankelijk van de omstandigheden waarin zich de schade/het ongeval heeft voorgedaan, het mogelijk is dat het kantoor u een waarborg vraagt, die u volledig wordt terugbetaald na vaststelling dat u geen nalatige handelingen hebt gepleegd.

Gelieve er rekening mee te houden dat Goldcar geen dienst heeft om voertuigen te bezorgen aan huis. U kunt de vervangwagen dus enkel ophalen in het dichtstbijzijnde Goldcar kantoor.

Als u een extra verzekering hebt genomen, stuurt Goldcar u een taxi om u naar het dichtstbijzijnde kantoor te brengen (tenzij in het geval van nalatigheid van uwentwegen). Als u geen extra verzekering hebt genomen, moet u zelf naar het dichtstbijzijnde kantoor gaan.


Vond u deze informatie nuttig?