SOS - 24 uur pechdienst

Spain

24 uur hulp , 365 dagen per jaar

(+34) 91 536 82 51

Italy

24 uur hulp , 365 dagen per jaar

(+39) 02 582 405 94

Portugal

24 uur hulp , 365 dagen per jaar

(+351) 221450472

Frankrijk

24 uur hulp , 365 dagen per jaar

(+33) 0 800 35 4000

Vaak gestelde vragen


Ongevallen

Denk eraan dat u in het geval van een ongeval, hoe licht ook, steeds het schadeformulier (D.A.A:) en het SCHADEVERSLAG moet invullen, of er nu een tegenpartij is of niet, en de documenten uiterlijk binnen 48 u naar Goldcar moet sturen.

  • VErgeet nite al uw gegevens en in het bijzonder de naam van de andere bestuurder, zijn of haar identiteitskaart, telefoonnummer, kenteken, model, verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van het andere voertuig in te vullen en door beide partijen te laten ondertekenen.
  • Een ongeval is om het even welke schade aan het voertuig, hoe klein ook en of er nu een tegenpartij is of niet.
  • Uw voertuig kan worden beschadigd zonder tegenpartij, bijvoorbeeld door tegen voorwerpen op de openbare weg en/of op een privaat domein te botsen. Hier kunnen vorderingen uit voortkomen waardoor de verzekeringsmaatschappijen moeten tussenkomen.
  • Denk eraan dat we het schadeverslag nodig hebben in alle gevallen van een ongeval zonder tegenpartij naar aanleiding van het gebruik van het voertuig, met lichte schade zoals kleine krassen, schuurschade, carrosserieschade en dergelijke.


VERSLAG INCIDENT DOWNLOADEN