Voordat u huurt
Voordat u huurt terug naar lijst

Welke rijbewijzen aanvaarden we?

De rijbewijzen die we bij Goldcar aanvaarden:

  • Binnenlandse klant:

Klanten met de nationaliteit van het land waar het voertuig wordt opgehaald, hebben enkel het rijbewijs van dit land nodig. (bijvoorbeeld: een Italiaan die in Italië huurt).

  • Europeanen van de Europese Unie:

Klanten van de Europese Unie die een voertuig ophalen in de Europese Unie hebben het rijbewijs van hun land nodig als het in het Latijns alfabet is geschreven. Ook een internationaal rijbewijs wordt aanvaard samen met het rijbewijs van het land van de klant als het niet in het Latijns alfabet is geschreven.

  • Voor klanten van de volgende landen wordt ook het rijbewijs van hun land aanvaard als het in het Latijns alfabet is geschreven:

Internationaal Verdrag van Wenen van 1968 en Genève van 1949

Welke rijbewijzen aanvaarden we?

Alle rijbewijzen MOETEN voldoen aan de volgende eisen:

a) Steeds geschreven in Latijns Alfabet met of zonder ander alfabet.

b) Aan de voorkant van het rijbewijs moet “Rijbewijs” in de eigen taal staan.

c) Naam, geboortedatum en –plaats, datum van afgifte en vervaldatum, naam of stempel van de uitgevende instantie, rijbewijsnummer; foto van de bestuurder; handtekening van de bestuurder; toegestane voertuigcategorieën om te besturen.

d) De hierboven vermelde categorieën moeten worden aangegeven met een pictogram zoals op het onderstaande voorbeeld. We moeten in het bijzonder nagaan of het pictogram van categorie B er staat, aangezien dit nodig is om onze voertuigen te besturen:

Welke rijbewijzen aanvaarden we? (2)

Voorbeeld van enkele Rijbewijzen in twee alfabetten (Latijns en plaatselijk) die we mogen aanvaarden):

Welke rijbewijzen aanvaarden we? (3)

Als een klant niet voldoet aan de hierboven vermelde eisen, is een internationaal rijbewijs nodig om een voertuig van Goldcar te huren.

Niettemin is het steeds de verantwoordelijkheid van de reiziger ervoor te zorgen dat hij of zij in elke situatie over de gepaste documentatie beschikt.

Vond u deze informatie nuttig?